condoleanceregister van

Anil Ramdas

16-02-195816-02-2012
Schrijf condoleance
Bekijk condoleances
* verplichte velden

Register geopend door:

Stuur de beheerder een e-mail
Condoleanceregister.nl

Condoleances

Caroll Sastro
Dag Anil,
gefeliciteerd met de Essayprijsvraag, vandaag is de uitreiking. Ik heb je herdacht op Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424149407931905&set=a.156230981390417.1073741832.100010105476679&type=3&theater
Groet Oom Ramdas en you both Rip!
XXXCaroll
Caroll Sastro - Amsterdam Zuidoost
16 februari 2017
condoleance 231  |  
Lottie Zwol
Het verlies blijft en ik wens de nabestaanden sterkte toe het te dragen.

Maar ik vind het vooral jammer dat Anil er niet meer is met zijn ernstige en oprechte stem. Ik keek het youtube filmpje terug van Buitenhof mei 2011, waarin hij Mark Rutte waarschuwt voor radicalisering als 2e generatie jongeren elke dag via de media horen hoe onwelkom ze zijn en hoe achterlijk zij ennun familie als aanhangers van de Islam. Jammer dat hij er niet meer is om te helpen een halt toe te roepen aan de polarisering van onze samenleving.
Lottie Zwol - Hattem
19 maart 2016
condoleance 230  |  
Iwan Lalji
Je bent vertrokken, maar niet vergeten. Jouw gedachtegoed leeft voort en zal voortleven als wij steeds de mooie herinneringen aan jou blijven koesteren.

Iwan Lalji
Iwan Lalji - Amsterdam
28 februari 2015
condoleance 229  |  
Ida Does
Gisteren heb ik Anil herdacht met een post op Facebook, waarin ik zijn gedachten over diversiteit nog eens naar voren heb gehaald. Veel collegae hebben gereageerd (oud MTNL-ers) en hem herdacht. WE missen hem in het publieke debat en we weten dat de nabestaanden hem zullen missen op het intieme, onvervangbare persoonlijke vlak. WE respecteren hem om zijn inzet en wat hij heeft betekent voor ons. We zullen hem nooit vergeten en hopen dat de nabestaanden troost vinden in de mooie herinneringen met hem. RIP Anil. Ida Does
Ida Does - Rijswijk zh
17 februari 2015
condoleance 228  |  
Noach Coats
Veel sterkte toegewenst aan vrienden en familieleden van Anil Ramdas.
Ik ben zijn naam tegen gekomen op het condoleance register.
Familieleden en nabestaanden bij dezen is het goed om even stil te blijven bij de vraag waarom het leven van de mens zo kort en betrekkelijk is. En direct rijst ook de vraag wat gebeurt er met ons na de dood!
Ten eerste waarom het leven zo betrekkelijk lijkt is te vinden in Prediker 3:11 . . .Zelfs onbepaalde tijd (eeuwigheid)heeft hij in hun hart gelegd. . .
Waarom zou een liefdevolle vader onbepaalde tijd(eeuwigheid) in het hart van een mens leggen en hem toch niet de gelegenheid geven eeuwig te leven? Hier is het antwoord:
Genesis 2:16, 17: ,,En God legde de mens ook het volgende gebod op: „Van elke boom van de tuin moogt gij tot verzadiging eten. 17 Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.. . ."
Nou rijst de vraag, wat is de toekomst van onze lieve Anil? Hier is het antwoord
Romeinen 6:7 ,,Want wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken" . Moet wel hierbij vermelden dat naar mijn gevoel velen ook Christenen niet bewust zijn van deze tekst of het overslaan. Het staat in uw bijbel in Romeinen 6:7.
Dus voor een ieder ongeacht wie we zijn,ongeacht onze achtergrond,goed of slecht,wat we ook gedaan hebben in ons leven goed of slecht is het volgende van toepassing:
Handelingen 24:15: ,, en op God heb ik mijn hoop gesteld, ...dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen". 
Ja bovenstaande is de keiharde hoop van onze lieve Anil. Een opstanding. We geloven niet dat de schepper ons zal oordelen op basis van onze vroegere leven. Dat is een onwaarheid. Dat bewijs Romeinen6:7
Iedereen, ja iedereen kan een opstanding krijgen
Dat betekend voor jullie nabestaanden dat jullie Anil weer kunnen zien en kan meegenieten van het leven zoals staat:
Openbaring 21:4: En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan. . .

Eindelijk zal Anil Ramdas genieten van de eeuwigheid die God in zijn en ons hart heeft gelegd .Prediker3:11. Jullie kunnen dat ook.
Noach Coats - Paramaribo
1 oktober 2012
condoleance 227  |  
J. Almirante
Anil Ramdas was een leeftijdgenoot. Hij studeerde sociale geografie, ik culturele antropologie. Hij was ijverig en ging ver. Zijn idealen zullen gemist worden. Hij verdient respect voor de wijze waarop hij omging met mensen vanuit verschillende culturele achtergronden en de dialoog die hij op gang bracht en hield.
De teloorgang van de multiculturele samenleving en de neergang van de economie samen met de globalisering en secularisering hebben hem mogelijk diep teleurgesteld. De weg omhoog bleek niet realiseerbaar, want de weg gaat omlaag. Vanuit mijn geloof in Christus kan ik dat een plaats geven. Hoe hij daarin stond weet ik niet.
Troost voor zijn familie, vrouw en kinderen.
Hij was een bijzonder mens, die zijn sporen op positieve wijze in de samenleving heeft achtergelaten.
Rust zacht Anil Ramdas, je was uniek. Moge God zich ontfermen over jouw ziel en geest.
J. Almirante - Soest
28 mei 2012
condoleance 226  |  
ivan andre wolff
Anil rust zacht je hebt je sporen achtergelaten bij de jeugd, die zullen je weer doen herleven............rust zacht mi brada!!
ivan andre wolff - aruba
13 mei 2012
condoleance 225  |  
van der Meer
Lieve Anil,
Een groot gemis zijn jouw gesprekken die je had in je programma, waarin je zulke goede doordachte vragen stelde. Het is zo jammer dat je er niet meer bent. Hoe ondoorgrondelijk is de weg waarlangs wij moeten gaan.
Nogmaals ik mis zijn programma bijzonder.
Veel sterkte voor zijn familie en vrienden.
RIP voor hem
van der Meer - Monnickendam
1 mei 2012
condoleance 224  |  
C.K.J.
Lieve Anil,
Wat ben ik blij dat ik deze pagina zonet ben tegen gekomen .Moet je eerlijk bekennen dat in na de schok van je overlijden jij me al de hele maand bezig houdt. Hoe moet je als lezer van Anil zijn werken, ermee omgaan.
Toen kwam het bericht in de krant over de Herdenkingsbijeenkomst voor Anil Ramdas!
Ja,ja, Anil ook in Suriname heb je bewonderaars gehad hoor die je met veel verdriet hebt achtergelaten.

Societeit Republiek Suriname: Dank je wel voor de prachtige herdenking! Het heeft mij goed gedaan. Geweldige opkomst, ik was zo trots op mijn Surinamers! Fam. van Anil en allen voor wie hij dierbaar was nogmaals van hartemijn medeleven en dat onze Lieve Heer hem een mooie plaatst zal schenken.
C.K.J. - Suriname
31 maart 2012
condoleance 223  |  
Ratna
Dag Anil, ook al ken ik je niet persoonlijk. Jouw woorden, jouw mening en jouw standpunten zijn voor mij heel goed te begrijpen en goed te voelen.
Het ga je goed.
Ratna - Amsterdam
18 maart 2012
condoleance 222  |  
Het condoleanceregister van Nederland

Het condoleanceregister van Nederland

Condoleanceregister delen