condoleanceregister van

Anil Ramdas

16-02-195816-02-2012
Schrijf condoleance
Bekijk condoleances
* verplichte velden

Register geopend door:

Stuur de beheerder een e-mail
Condoleanceregister.nl

Condoleances

Noach Coats
Veel sterkte toegewenst aan vrienden en familieleden van Anil Ramdas.
Ik ben zijn naam tegen gekomen op het condoleance register.
Familieleden en nabestaanden bij dezen is het goed om even stil te blijven bij de vraag waarom het leven van de mens zo kort en betrekkelijk is. En direct rijst ook de vraag wat gebeurt er met ons na de dood!
Ten eerste waarom het leven zo betrekkelijk lijkt is te vinden in Prediker 3:11 . . .Zelfs onbepaalde tijd (eeuwigheid)heeft hij in hun hart gelegd. . .
Waarom zou een liefdevolle vader onbepaalde tijd(eeuwigheid) in het hart van een mens leggen en hem toch niet de gelegenheid geven eeuwig te leven? Hier is het antwoord:
Genesis 2:16, 17: ,,En God legde de mens ook het volgende gebod op: „Van elke boom van de tuin moogt gij tot verzadiging eten. 17 Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.. . ."
Nou rijst de vraag, wat is de toekomst van onze lieve Anil? Hier is het antwoord
Romeinen 6:7 ,,Want wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken" . Moet wel hierbij vermelden dat naar mijn gevoel velen ook Christenen niet bewust zijn van deze tekst of het overslaan. Het staat in uw bijbel in Romeinen 6:7.
Dus voor een ieder ongeacht wie we zijn,ongeacht onze achtergrond,goed of slecht,wat we ook gedaan hebben in ons leven goed of slecht is het volgende van toepassing:
Handelingen 24:15: ,, en op God heb ik mijn hoop gesteld, ...dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen". 
Ja bovenstaande is de keiharde hoop van onze lieve Anil. Een opstanding. We geloven niet dat de schepper ons zal oordelen op basis van onze vroegere leven. Dat is een onwaarheid. Dat bewijs Romeinen6:7
Iedereen, ja iedereen kan een opstanding krijgen
Dat betekend voor jullie nabestaanden dat jullie Anil weer kunnen zien en kan meegenieten van het leven zoals staat:
Openbaring 21:4: En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan. . .

Eindelijk zal Anil Ramdas genieten van de eeuwigheid die God in zijn en ons hart heeft gelegd .Prediker3:11. Jullie kunnen dat ook.
Noach Coats - Paramaribo
1 oktober 2012
condoleance 227  |  
J. Almirante
Anil Ramdas was een leeftijdgenoot. Hij studeerde sociale geografie, ik culturele antropologie. Hij was ijverig en ging ver. Zijn idealen zullen gemist worden. Hij verdient respect voor de wijze waarop hij omging met mensen vanuit verschillende culturele achtergronden en de dialoog die hij op gang bracht en hield.
De teloorgang van de multiculturele samenleving en de neergang van de economie samen met de globalisering en secularisering hebben hem mogelijk diep teleurgesteld. De weg omhoog bleek niet realiseerbaar, want de weg gaat omlaag. Vanuit mijn geloof in Christus kan ik dat een plaats geven. Hoe hij daarin stond weet ik niet.
Troost voor zijn familie, vrouw en kinderen.
Hij was een bijzonder mens, die zijn sporen op positieve wijze in de samenleving heeft achtergelaten.
Rust zacht Anil Ramdas, je was uniek. Moge God zich ontfermen over jouw ziel en geest.
J. Almirante - Soest
28 mei 2012
condoleance 226  |  
ivan andre wolff
Anil rust zacht je hebt je sporen achtergelaten bij de jeugd, die zullen je weer doen herleven............rust zacht mi brada!!
ivan andre wolff - aruba
13 mei 2012
condoleance 225  |  
van der Meer
Lieve Anil,
Een groot gemis zijn jouw gesprekken die je had in je programma, waarin je zulke goede doordachte vragen stelde. Het is zo jammer dat je er niet meer bent. Hoe ondoorgrondelijk is de weg waarlangs wij moeten gaan.
Nogmaals ik mis zijn programma bijzonder.
Veel sterkte voor zijn familie en vrienden.
RIP voor hem
van der Meer - Monnickendam
1 mei 2012
condoleance 224  |  
C.K.J.
Lieve Anil,
Wat ben ik blij dat ik deze pagina zonet ben tegen gekomen .Moet je eerlijk bekennen dat in na de schok van je overlijden jij me al de hele maand bezig houdt. Hoe moet je als lezer van Anil zijn werken, ermee omgaan.
Toen kwam het bericht in de krant over de Herdenkingsbijeenkomst voor Anil Ramdas!
Ja,ja, Anil ook in Suriname heb je bewonderaars gehad hoor die je met veel verdriet hebt achtergelaten.

Societeit Republiek Suriname: Dank je wel voor de prachtige herdenking! Het heeft mij goed gedaan. Geweldige opkomst, ik was zo trots op mijn Surinamers! Fam. van Anil en allen voor wie hij dierbaar was nogmaals van hartemijn medeleven en dat onze Lieve Heer hem een mooie plaatst zal schenken.
C.K.J. - Suriname
31 maart 2012
condoleance 223  |  
Ratna
Dag Anil, ook al ken ik je niet persoonlijk. Jouw woorden, jouw mening en jouw standpunten zijn voor mij heel goed te begrijpen en goed te voelen.
Het ga je goed.
Ratna - Amsterdam
18 maart 2012
condoleance 222  |  
Raphael Helstone
De laatste keer dat ik je zag was in de bus bij het AMC. Je leek afwezig en bedroefd. We hebben toen kort gesproken en gingen ieder onze weg. Hoe waar dat is, besef ik nu pas. Velen zijn geroepen, maar weinig zo uitverkoren zoals jij. Binnen een jaar zijn twee groten, Clarck en jij ons ontvallen. Ja het leven gaat door, maar we missen je. Rust broeder
Raphael Helstone - Rotterdam Delfshaven
12 maart 2012
condoleance 221  |  
Laurens.D.Elmas
Anil Ramdas,
Selamat jalanbok bok,bok...
Asiodewesa
Laurens.D.Elmas - Helmond
8 maart 2012
condoleance 220  |  
Gerty Tjon
Lieve Anil!

Ik was altijd een enorme bewonderaar van je en ook verliefd op de persoon wie je was:
Inspirerend, boeiend, charismatisch, fijngevoelig, integer, intellectueel met een zeer groot analytisch vermogen.

Met zeer veel pijn en verdriet in mijn hart neem ik afscheid van je! Diep geschokt was ik en verbijsterd toen ik hoorde van je “zelfverkozen dood”. Je was een schoonheid om naar te kijken en ook om naar te luisteren. Ik heb genoten van je mooie programma’s en debatten. Het was voor mij als VOEDING voor de ZIEL!

Ik wens je heel veel LICHT en LIEFDE toe op de plek waar je je nu begeeft en hoop dat je ZIEL ons zal blijven betoveren en inspireren als een fonkelende, schitterende STER aan de hemel.

Een JUWEEL van een mens is van ons heen gegaan!

Heel veel Dank en Diep Respect voor al het Moois wat je ons gegeven hebt!

Voor EEUWIG in LIEFDEVOLLE HERINNERING!!

Mijn gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kinderen (en overige familie). Heel veel Liefde en Kracht toegewenst met dit immense verlies.
Gerty Tjon - Amsterdam
3 maart 2012
condoleance 219  |  
Navin
Heb geen woorden voor jouw verlies voor onze samenleving. Net zoals ik altijd te verlegen was om je aan te spreken. Nu je er niet meer bent rest er spijt voor mijn verlegenheid. Een inspirator was en zal je voor mij altijd blijven.

vaarwel Bhai
Navin - Rotterdam
1 maart 2012
condoleance 218  |  
Het condoleanceregister van Nederland

Het condoleanceregister van Nederland

Condoleanceregister delen