condoleanceregister van

Anil Ramdas

16-02-195816-02-2012
Schrijf condoleance
Bekijk condoleances
* verplichte velden

Register geopend door:

Stuur de beheerder een e-mail
Condoleanceregister.nl

Condoleances

Rabinder Ramsoedjas
Broer,

Ik mis je nog steeds broer......Hoe zou het zijn als jij nog steeds tussen ons zou bevinden???
Jammer, heel jammer.........ik treur nog steeds..........
Rabinder Ramsoedjas - ARNHEM
18 februari 2019
condoleance 235  |  
Sardhanand Panchoe
Anil was zeer goed bevriend met ons, al vanaf Suriname. ik mis zijn intelligentie, scherpte en sociale instelling. Mr.drs. Sardhanand Panchoe, Oeganda
Sardhanand Panchoe - Oeganda
16 februari 2018
condoleance 234  |  
Gérard Ausems
Anil, jouw zijn was als een pleister op wonden van verruwing en tanende verdraagzaamheid. Je compassie als een bemoedigende zachte zoete troost voor de menselijkheid. Jouw leven is voor mij een metafoor van de ongelijke strijd voor gerechtigheid. Ik heb je helaas niet persoonlijk gekend mijn vriend en wapenbroeder. Je trok onverschrokken ten strijde tegen een wereld die we niet willen en kunnen accepteren. Ook nu voel ik tranen van verdriet maar tevens blijdschap. Je mooie stemgeluid resoneert nog immer in mijn hart. Jouw bewogen bevlogen zijn, verzachtte ook mijn pijn.
Gérard Ausems - Amsterdam
16 februari 2018
condoleance 233  |  
Raphael Francois  Helstone
Mijn kleindochter vroeg me, natdat ik je gegroet had in de bus die vanuit Abcoude naar Amsterdam Zuid-Oost reed: 'Opa, waarom kijkt je vriend zo verdrietig?' We hadden elkaar net gedag gezegd. Jij ging verder, maar wij stapten bij Holendrecht uit. Dat was het afscheid, ik heb je nooit meer gezien of gesproken. Toen kwam het bericht van jouw afscheid en ik heb gehuild, omdat ik niet naar mijn kleidochter Dewi luisterde en achter je aan ben gegaan. Schuldgevoel, ja, maar wij kiezen onze wegen niet, dus geen verwijt, wel een herinnering in genegenheid..........
Raphael Francois Helstone - London
24 maart 2017
condoleance 232  |  
Caroll Sastro
Dag Anil,
gefeliciteerd met de Essayprijsvraag, vandaag is de uitreiking. Ik heb je herdacht op Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424149407931905&set=a.156230981390417.1073741832.100010105476679&type=3&theater
Groet Oom Ramdas en you both Rip!
XXXCaroll
Caroll Sastro - Amsterdam Zuidoost
16 februari 2017
condoleance 231  |  
Lottie Zwol
Het verlies blijft en ik wens de nabestaanden sterkte toe het te dragen.

Maar ik vind het vooral jammer dat Anil er niet meer is met zijn ernstige en oprechte stem. Ik keek het youtube filmpje terug van Buitenhof mei 2011, waarin hij Mark Rutte waarschuwt voor radicalisering als 2e generatie jongeren elke dag via de media horen hoe onwelkom ze zijn en hoe achterlijk zij ennun familie als aanhangers van de Islam. Jammer dat hij er niet meer is om te helpen een halt toe te roepen aan de polarisering van onze samenleving.
Lottie Zwol - Hattem
19 maart 2016
condoleance 230  |  
Iwan Lalji
Je bent vertrokken, maar niet vergeten. Jouw gedachtegoed leeft voort en zal voortleven als wij steeds de mooie herinneringen aan jou blijven koesteren.

Iwan Lalji
Iwan Lalji - Amsterdam
28 februari 2015
condoleance 229  |  
Ida Does
Gisteren heb ik Anil herdacht met een post op Facebook, waarin ik zijn gedachten over diversiteit nog eens naar voren heb gehaald. Veel collegae hebben gereageerd (oud MTNL-ers) en hem herdacht. WE missen hem in het publieke debat en we weten dat de nabestaanden hem zullen missen op het intieme, onvervangbare persoonlijke vlak. WE respecteren hem om zijn inzet en wat hij heeft betekent voor ons. We zullen hem nooit vergeten en hopen dat de nabestaanden troost vinden in de mooie herinneringen met hem. RIP Anil. Ida Does
Ida Does - Rijswijk zh
17 februari 2015
condoleance 228  |  
Noach Coats
Veel sterkte toegewenst aan vrienden en familieleden van Anil Ramdas.
Ik ben zijn naam tegen gekomen op het condoleance register.
Familieleden en nabestaanden bij dezen is het goed om even stil te blijven bij de vraag waarom het leven van de mens zo kort en betrekkelijk is. En direct rijst ook de vraag wat gebeurt er met ons na de dood!
Ten eerste waarom het leven zo betrekkelijk lijkt is te vinden in Prediker 3:11 . . .Zelfs onbepaalde tijd (eeuwigheid)heeft hij in hun hart gelegd. . .
Waarom zou een liefdevolle vader onbepaalde tijd(eeuwigheid) in het hart van een mens leggen en hem toch niet de gelegenheid geven eeuwig te leven? Hier is het antwoord:
Genesis 2:16, 17: ,,En God legde de mens ook het volgende gebod op: „Van elke boom van de tuin moogt gij tot verzadiging eten. 17 Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.. . ."
Nou rijst de vraag, wat is de toekomst van onze lieve Anil? Hier is het antwoord
Romeinen 6:7 ,,Want wie gestorven is, is van [zijn] zonde vrijgesproken" . Moet wel hierbij vermelden dat naar mijn gevoel velen ook Christenen niet bewust zijn van deze tekst of het overslaan. Het staat in uw bijbel in Romeinen 6:7.
Dus voor een ieder ongeacht wie we zijn,ongeacht onze achtergrond,goed of slecht,wat we ook gedaan hebben in ons leven goed of slecht is het volgende van toepassing:
Handelingen 24:15: ,, en op God heb ik mijn hoop gesteld, ...dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen". 
Ja bovenstaande is de keiharde hoop van onze lieve Anil. Een opstanding. We geloven niet dat de schepper ons zal oordelen op basis van onze vroegere leven. Dat is een onwaarheid. Dat bewijs Romeinen6:7
Iedereen, ja iedereen kan een opstanding krijgen
Dat betekend voor jullie nabestaanden dat jullie Anil weer kunnen zien en kan meegenieten van het leven zoals staat:
Openbaring 21:4: En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan. . .

Eindelijk zal Anil Ramdas genieten van de eeuwigheid die God in zijn en ons hart heeft gelegd .Prediker3:11. Jullie kunnen dat ook.
Noach Coats - Paramaribo
1 oktober 2012
condoleance 227  |  
J. Almirante
Anil Ramdas was een leeftijdgenoot. Hij studeerde sociale geografie, ik culturele antropologie. Hij was ijverig en ging ver. Zijn idealen zullen gemist worden. Hij verdient respect voor de wijze waarop hij omging met mensen vanuit verschillende culturele achtergronden en de dialoog die hij op gang bracht en hield.
De teloorgang van de multiculturele samenleving en de neergang van de economie samen met de globalisering en secularisering hebben hem mogelijk diep teleurgesteld. De weg omhoog bleek niet realiseerbaar, want de weg gaat omlaag. Vanuit mijn geloof in Christus kan ik dat een plaats geven. Hoe hij daarin stond weet ik niet.
Troost voor zijn familie, vrouw en kinderen.
Hij was een bijzonder mens, die zijn sporen op positieve wijze in de samenleving heeft achtergelaten.
Rust zacht Anil Ramdas, je was uniek. Moge God zich ontfermen over jouw ziel en geest.
J. Almirante - Soest
28 mei 2012
condoleance 226  |  
Het condoleanceregister van Nederland

Het condoleanceregister van Nederland

Condoleanceregister delen